17 - HOSOMAKI MORIAWASE
17 - HOSOMAKI MORIAWASE

MIXED SUSHI ROLLS (15 PIECES)

135 TL

Add to Basket
18 - FUTO MAKI
18 - FUTO MAKI

MIXED SUSHI BIG ROLLS (5 PIECES)

74 TL

Add to Basket
19 - CALIFORNIA FUTO MAKI
19 - CALIFORNIA FUTO MAKI

CALIFORNIA BIG ROLLS (5 PIECES)

96 TL

Add to Basket
20 - TEKKA MAKI
20 - TEKKA MAKI

TUNA ROLLS (6 PIECES)

68 TL

Add to Basket
21 - TORO TEKKA MAKI
21 - TORO TEKKA MAKI

FATTY SPECIAL TUNA ROLLS (6 PIECES)

70 TL

Add to Basket
22 - KYURI MAKI
22 - KYURI MAKI

SESAME, CUCUMBER ROLLS (6 PIECES)

26 TL

Add to Basket
25 - SESAME MAKI
25 - SESAME MAKI

EBI, AVOCAKO, CUCUMBER, SESAME ROLLS (5 PIECES)

76 TL

Add to Basket
27 - SHAKE MAKI
27 - SHAKE MAKI

SALMON ROLLS (6 PIECES)

64 TL

Add to Basket
28 - CALIFORNIA MAKI
28 - CALIFORNIA MAKI

EBI, KANI, AVOKADO, EGG, MAYONNAISE ROLLS (6 PIECES)

74 TL

Add to Basket
62 - CALIFORNIA MAKI-B
62 - CALIFORNIA MAKI-B

CALIFORNIA ROLLS WITH EBIKO (6 PIECES)

115 TL

Add to Basket
76 - EBI AVOCADO MAKI
76 - EBI AVOCADO MAKI

SHRIMP AVOCADO ROLLS (6 PIECES)

76 TL

Add to Basket
77- EBI MAKI
77- EBI MAKI

SHRIMP ROLLS (6 PIECES)

74 TL

Add to Basket
78 - EBI TEN MAKI
78 - EBI TEN MAKI

SHRIMP TEMPURA ROLLS (6 PIECES)

78 TL

Add to Basket
82 - UNAGI AVOCADO MAKI
82 - UNAGI AVOCADO MAKI

EEL AVOCADO ROLLS (6 PIECES)

120 TL

Add to Basket
83 - MAGURO AVOCADO MAKI
83 - MAGURO AVOCADO MAKI

TUNA AVOCADO ROLLS (6 PIECES)

84 TL

Add to Basket
84 - SHAKE IKURA MAKI
84 - SHAKE IKURA MAKI

SALMON TOBIKO ROLLS (6 PIECES)

96 TL

Add to Basket
117 - AVOCADO MAKI
117 - AVOCADO MAKI

SESAME AVOCADO ROLLS (6 PIECES)

48 TL

Add to Basket